Vrij buiten? Liever niet!

Vrij buiten? Liever niet!

Jaren lang hielden mensen hun katten buiten en soms binnen.
Is het niet zielig om je kat alleen binnen te houden? Is het niet veel zieliger voor al die dieren die door je kat worden gevangen?

Voordelen van het vrij buiten lopen
– De kat heeft een hoop plezier om als roofdier door tuinen te sluipen en zo een vogeltje te vangen, of het konijn van de buurman achterna te zitten.
– De tuin van de buurman is een geweldig mooi grote kattenbak, zodat je als eigenaar minder uit de kattenbak hoeft te scheppen.
– Ook als je maar een klein huisje hebt, kun je veel katten hebben die zichzelf wel onderhouden op de straat.
– De kat zal zich overdag niet snel vervelen als je niet thuis bent.
– Naast wat zand en af en toe een muisje opruimen, ben je niet meer dagelijks bezig al die kattenharen te verwijderen.
– Je kat kan, éénmalig, van heel dichtbij kennismaken met een autoband of de gril van een auto.

 

Nadelen van vrij buiten laten
– De kat loopt groot gevaar aangereden te worden door een fiets, brommer of auto.
– Katten lopen groter gevaar op parasieten zoals vlooien, teken, wormen en dergelijken die ook ziektes kunnen overbrengen.
– Katten lopen groter gevaar om vergiftigd te worden door dat mensen muizen/rattengif strooien.
– Een loslopende hond kan het zomaar voorzien hebben op je lieveling, met dodelijke afloop.
– Katten kunnen in een gevecht komen en gewond raken. Mocht de andere kat dan FIV of FELV, Leukemie en kattenaids, bij zich hebben kan hij dit overdragen.
– Je buren zijn over het algemeen niet blij dat je kat hun tuin gebruikt als kattenbak.
– Raskatten, of goed op lijkende katten, lopen groot gevaar om “gecatnapt” te worden. Dan komt je lieverd dus nooit meer thuis.

Je neemt een huisdier om er voor te zorgen, dus niet aan zijn lot over laten.
Als je je huisdier met liefde verzorgd, wordt het als een familielid, het zal je hart verscheuren als je je huisdier bij de dierenarts moet identificeren.

Wij vinden dat een kat niet vrij buiten moet lopen. Zeker niet een raskat, maar ook de gewone huis-tuin-keuken kat kan ook echt gelukkig zijn in een (kleine) ren of een goed afgesloten tuin.

 

 

Artikel NRC 2016

In Nederland leven 3 tot 4 miljoen huiskatten. Hoeveel zwerfkatten er zijn weet niemand, maar in een rapport van de Wageningen Universiteit (in opdracht van de Stray Animal Foundation) werd hun aantal vorig jaar geschat op 135.000 tot 1,2 miljoen.

Onderzoek naar de aantasting van Nederlandse natuur door katten is moeilijk te vinden. De site waarneming.nl organiseert sinds een paar jaar ‘Wat vangt de kat’, een telling waarbij gebruikers foto’s van binnengebrachte prooien kunnen uploaden. Daar zitten soms zeldzame vogels tussen. Twee weken geleden bracht een kat nog een bedreigde woudaap thuis naar Naaldwijk.

Nederlandse natuurbeschermers zijn terughoudend om katten als bedreiging aan te wijzen. „We zeggen wel: houd katten in broedtijd binnen en doe ze een belletje om”, laat een woordvoerder van de Nederlandse Vogelbescherming weten. „Maar we gaan geen anti-kattencampagnes voeren. Dan schieten mensen in de anti-stand. De kat is heilig.”

 

 

Artikel Jagersvereniging 

20 miljoen prooidieren

De verwilderde kat voedt zich volledig uit de natuur. Naar schatting zijn verwilderde huiskatten in het Nederlandse buitengebied verantwoordelijk voor het doden van minimaal 20 miljoen beschermde inheemse dieren op jaarbasis. Hiervan bestaat een groot deel uit zoogdieren en vogels, maar ook uit reptielen en amfibieën. Ook bijzondere soorten als vleermuizen, hazelwormen, ringslangen, eekhoorns en weidevogels worden slachtoffer. Met deze massale predatie concurreren verwilderde katten met roofvogels, uilen en marterachtigen, die afhankelijk zijn van prooidieren.

‘Kattenbakparasiet’

Een ander effect van verwilderde katten op de natuur betreft het overbrengen van besmettelijke dierziekten. Recent onderzoek van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) laat zien dat de plotselinge sterfte van eekhoorns voor 50% toe te schrijven is aan de besmettelijke kattenziekte Toxoplasmose. Deze ziekte staat ook wel bekend onder de naam ‘Kattenbakparasiet’, waar zwangere vrouwen voor worden gewaarschuwd.

Schieten verwilderde katten

In een aantal provincies, Friesland, Noord-Brabant en Utrecht, worden verwilderde katten geschoten. Dit gebeurt op verzoek van terreineigenaren die de verwilderde huiskat als bedreiging zien voor kwetsbare fauna.

Standpunt

De Jagersvereniging vindt dat de huiskat als huisdier gehouden moet worden, dat wil zeggen: onder toezicht van de eigenaar. De Jagersvereniging vindt tevens, dat huiskatten herkenbaar horen te zijn: een opvallende halsband, een belletje en zichtbare adresgegevens van de eigenaar zouden verplicht moeten zijn. De Jagersvereniging pleit daarnaast voor verplichte identificatie door middel van microchip en registratie van kat- en houdergegevens.